Zakkencentrale en duurzaamheid

Bij al onze beslissingen streven wij ernaar om zoveel mogelijk kansen te benutten die bijdragen aan een beter milieu en meer welzijn voor onze medewerkers. Onze organisatie kenmerkt zich door een grote maatschappelijke betrokkenheid en een innovatieve visie.

Mensen
Behalve binnen onze eigen organisatie worden veel van onze producten geproduceerd in lage lonen landen. Hierbij werken wij samen met een select aantal leveranciers, alle met een grote  maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid en zorg voor het milieu. Tijdens onze audits met hen, nemen het welzijn van hun personeel en de arbeidsomstandigheden daarom een belangrijke plaats in. Wij hechten veel belang aan een langdurige samenwerking met leveranciers, medewerkers en klanten. 

‘Good Manufacturers Practice’
Naast goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers verlangen wij van onze producenten ‘Good Manufacturers Practice’. Dit betekent onder meer dat gedurende de productieprocessen zorgvuldig wordt vastgelegd en gecontroleerd welke grondstoffen en materialen zijn gebruikt en hoe deze zijn getest. Ook zijn in de ‘GMP’ vastgelegd dat medewerkers voor hun werkzaamheden goed zijn opgeleid en gekwalificeerd.  Verder dienen de productieomstandigheden zodanig te zijn ontworpen en te worden gecontroleerd dat de belasting van het milieu tijdens het gehele productie – en logistieke proces zo veel mogelijk wordt beperkt.

Milieu
Wij streven ernaar de kwaliteit van onze producten zodanig te verbeteren, dat er uiteindelijk minder gebruik  hoeft te worden gemaakt van fossiele grond- en brandstoffen. Door onze voortdurende innovaties bij de productie van onze verpakkingen willen wij onze CO2 footprint verminderen.

Bij onze zorg voor het milieu zal de komende jaren onze aandacht vooral uitgaan naar:

  • Het produceren van verpakkingen met minder grondstoffen, maar met  behoud van dezelfde kwaliteit.
  • Mogelijkheden om onze producten energiezuiniger te produceren.
  • Het  zorgvuldiger kiezen van externe transporteurs die bewust bezig zijn met het beperken van de uitstoot CO2 tijdens het transport en met het verbeteren van hun trucks t.a.v. de belasting voor het milieu.
  • Het verder doorvoeren van milieuverbeteringen in onze kantoren doorzorgvuldiger om te gaan met verwarmen, koelen en waterverbruik, maar ook door het papierverbruik te verminderen en zoveel mogelijk reststoffen te recyclen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Wij hechten veel waarde aan een gezonde en actieve levensstijl. Daarom sponsort Zakkencentrale diverse sportverenigingen en goede doelen op het gebied van sport en gezondheid. Deze betrokkenheid beperkt zich niet tot Nederland. Ook in de andere landen waar wij produceren stimuleren wij ontwikkeling van kinderen en volwassenen door het sponsoren van enkele lokale scholen.